Hoe gebruikt ROB de informatie die u aanbelangt?
De informatie die u aanbelangt en die wij verzamelen bij uw bezoek aan de site van ROB wordt enkel door ROB gebruikt om onze website te verbeteren en u een service aan te bieden die steeds beter is afgestemd op uw behoeften. Weet echter dat wij u enkel met uw toestemming op de hoogte zullen brengen van onze aanbiedingen: als u in de toekomst niet wil worden gecontacteerd, volg dan de instructies verderop in de rubriek “Hoe contact met ons opnemen”.

Voorkomen van het risico op Phishing
Phishing is een techniek die fraudeurs gebruiken om persoonlijke gegevens te verkrijgen om fraude te plegen door identiteitsdiefstal. De techniek van de fraudeur bestaat erin het slachtoffer te laten geloven dat het te maken heeft met een vertrouwenspersoon door zich voor deze laatste uit te geven (e-commercesite, bank, administratie, enz.) door middel van vervalste websites of e-mails. Op die manier probeert hij het slachtoffer persoonlijke gegevens afhandig te maken (paswoord, kredietkaartnummer enz.) en deze vervolgens in zijn eigen voordeel te gebruiken. Rob verbindt zich ertoe u nooit persoonlijke gegevens te vragen per e-mail of per telefoon. Wantrouw dus elk contact per e-mail of per telefoon dat u vraagt bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen, ook al stelt de correspondent zich voor als een medewerker van Rob. Rob zal u enkel gevoelige persoonlijke gegevens vragen (uw kredietkaartnummer bijvoorbeeld) wanneer u artikelen bestelt en uitsluitend op zijn beveiligde betalingswebsite. Deze site, die wordt beheerd door onze vertrouwenspartner OGONE (http://www.ogone.com), is uitgerust met alle nodige veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor het ingeven en opslaan van persoonlijke gegevens voor het online bestellen en betalen.

Virussen, kwaadwillige software of codes
Rob verbindt zich ertoe zijn cliënten niet bloot te stellen aan virussen en andere kwaadwillige software of codes bij het surfen op zijn site. Onze site is beschermd door antivirussoftware en onze computers worden periodiek gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van virussen. De antivirussoftware wordt nooit uitgeschakeld en wordt regelmatig geüpdatet.

Strijd tegen ongewenste e-mail of “spam”
Rob verbindt zich ertoe uw e-mailadres nooit mee te delen aan derden, en dit in een ander kader dan het online winkelen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van uwentwege, om te vermijden dat deze buiten uw controle en de controle van Rob om wordt gebruikt om u ongewenste e-mail of “spam” te versturen.

Hoe contact met ons opnemen?
Aangezien dit charter tot doel heeft uw privésfeer te beschermen, zouden wij het op prijs stellen als u ons uw wensen en opmerkingen laat weten. Aarzel niet ons in te lichten over elke schending van uw privacy naar aanleiding van uw bezoek aan de website van ROB. Wij zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden en hoogstens binnen de maand . Als u in de toekomst niet wil worden gecontacteerd na een bezoek aan de site van ROB, schrijf ons dan op legal@rob-brussels.be. U heeft op elk ogenblik recht op toegang en wijziging van deze gegevens en recht op verzet. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Privésfeer (overeenkomstig de wet van 8/12/1992 inzake de bescherming van de privésfeer), en dit voor zover u een verklaring aflegt bij deze commissie.

Gebruik en inhoud van de website van ROB
Alle documenten die van de website van ROB komen, mogen enkel worden gebruikt ter informatie voor privégebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. ROB kan de juistheid en volledigheid niet garanderen van de informatie die op onze site ter beschikking wordt gesteld van de surfers. Bijgevolg zal ROB niet verantwoordelijk zijn voor de onjuistheid en/of omissie van informatie die op zijn website beschikbaar is. Meer in het algemeen zal ROB niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortkomt uit de toegang van een surfer tot de site van ROB of, in tegenovergesteld geval, de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen. ROB wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot alle schade die voortkomt uit het gebruik van de site en de informatie die hij bevat.

Wijziging van het charter
Dit charter en de principes die eruit voortvloeien kunnen op elk moment door ROB worden gewijzigd. ROB nodigt u uit deze pagina regematig te raadplegen op onze site.


De wet op de bescherming van de privésfeer
De wet op de bescherming van de privésfeer van 8/12/1992 garandeert u de volgende rechten:
Recht op toegang en nazicht van de gegevens
U kunt op elk moment toegang hebben tot de gegevens die ROB over u heeft of nagaan of u in de database van ROB bent opgenomen.
Recht op verzet
U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ROB en u op de site van ROB uitschrijven.
Recht op wijziging
U kunt ons op elk moment wijzigingen meedelen om in uw gegevens aan te brengen.

Hoe gebruikt ROB de informatie die u aanbelangt?
De informatie die u aanbelangt en die wij verzamelen bij uw bezoek aan de site van ROB wordt enkel door ROB gebruikt om onze website te verbeteren en u een service aan te bieden die steeds beter is afgestemd op uw behoeften. Weet echter dat wij u enkel met uw toestemming op de hoogte zullen brengen van onze aanbiedingen: als u in de toekomst niet wil worden gecontacteerd, volg dan de instructies verderop in de rubriek “Hoe contact met ons opnemen”.

Voorkomen van het risico op Phishing
Phishing is een techniek die fraudeurs gebruiken om persoonlijke gegevens te verkrijgen om fraude te plegen door identiteitsdiefstal. De techniek van de fraudeur bestaat erin het slachtoffer te laten geloven dat het te maken heeft met een vertrouwenspersoon door zich voor deze laatste uit te geven (e-commercesite, bank, administratie, enz.) door middel van vervalste websites of e-mails. Op die manier probeert hij het slachtoffer persoonlijke gegevens afhandig te maken (paswoord, kredietkaartnummer enz.) en deze vervolgens in zijn eigen voordeel te gebruiken. Rob verbindt zich ertoe u nooit persoonlijke gegevens te vragen per e-mail of per telefoon. Wantrouw dus elk contact per e-mail of per telefoon dat u vraagt bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen, ook al stelt de correspondent zich voor als een medewerker van Rob. Rob zal u enkel gevoelige persoonlijke gegevens vragen (uw kredietkaartnummer bijvoorbeeld) wanneer u artikelen bestelt en uitsluitend op zijn beveiligde betalingswebsite. Deze site, die wordt beheerd door onze vertrouwenspartner OGONE (http://www.ogone.com), is uitgerust met alle nodige veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor het ingeven en opslaan van persoonlijke gegevens voor het online bestellen en betalen.

Virussen, kwaadwillige software of codes
Rob verbindt zich ertoe zijn cliënten niet bloot te stellen aan virussen en andere kwaadwillige software of codes bij het surfen op zijn site. Onze site is beschermd door antivirussoftware en onze computers worden periodiek gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van virussen. De antivirussoftware wordt nooit uitgeschakeld en wordt regelmatig geüpdatet.

Strijd tegen ongewenste e-mail of “spam”
Rob verbindt zich ertoe uw e-mailadres nooit mee te delen aan derden, en dit in een ander kader dan het online winkelen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van uwentwege, om te vermijden dat deze buiten uw controle en de controle van Rob om wordt gebruikt om u ongewenste e-mail of “spam” te versturen.

Hoe contact met ons opnemen?
Aangezien dit charter tot doel heeft uw privésfeer te beschermen, zouden wij het op prijs stellen als u ons uw wensen en opmerkingen laat weten. Aarzel niet ons in te lichten over elke schending van uw privacy naar aanleiding van uw bezoek aan de website van ROB. Wij zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden en hoogstens binnen de maand . Als u in de toekomst niet wil worden gecontacteerd na een bezoek aan de site van ROB, schrijf ons dan op legal@rob-brussels.be. U heeft op elk ogenblik recht op toegang en wijziging van deze gegevens en recht op verzet. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Privésfeer (overeenkomstig de wet van 8/12/1992 inzake de bescherming van de privésfeer), en dit voor zover u een verklaring aflegt bij deze commissie.

Gebruik en inhoud van de website van ROB
Alle documenten die van de website van ROB komen, mogen enkel worden gebruikt ter informatie voor privégebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. ROB kan de juistheid en volledigheid niet garanderen van de informatie die op onze site ter beschikking wordt gesteld van de surfers. Bijgevolg zal ROB niet verantwoordelijk zijn voor de onjuistheid en/of omissie van informatie die op zijn website beschikbaar is. Meer in het algemeen zal ROB niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortkomt uit de toegang van een surfer tot de site van ROB of, in tegenovergesteld geval, de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen. ROB wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot alle schade die voortkomt uit het gebruik van de site en de informatie die hij bevat.

Wijziging van het charter
Dit charter en de principes die eruit voortvloeien kunnen op elk moment door ROB worden gewijzigd. ROB nodigt u uit deze pagina regematig te raadplegen op onze site.


De wet op de bescherming van de privésfeer
De wet op de bescherming van de privésfeer van 8/12/1992 garandeert u de volgende rechten:
Recht op toegang en nazicht van de gegevens
U kunt op elk moment toegang hebben tot de gegevens die ROB over u heeft of nagaan of u in de database van ROB bent opgenomen.
Recht op verzet
U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ROB en u op de site van ROB uitschrijven.
Recht op wijziging
U kunt ons op elk moment wijzigingen meedelen om in uw gegevens aan te brengen.